FAQ


Frequently Asked Questions

  1. Vi har mistet vannet etter strømmbrudd. Hvordan få vi det tilbake?

    Vannet blir borte når strømmen går. Dra ut den runde bryteren som sitter på boksen ved stoppekrana. Drei den mot åpen. Når strømmen er tilbake så trykker du den tilbake. vann